Mein Urlaubsplanner

0

MØDE MED HEIDSCHNUCKEN OG HYRDEN

Hvis du på vej igennem naturreservatet skulle støde på en hyrde med hans flok Heidschnucken, så bedes du venligst tage hensyn til følgende:

• Forlad ikke de markerede vandreveje!
• Hunde skal føres i snor i hele reservatet! Fritløbende hunde kan udgøre stor skade i en Heidschnucken-flok.
• Heidschnuckerne vandrer også over markerede vandreveje. Bliv venligst stående på afstand, indtil flokken har passeret vejen.
• I må ikke lokke hyrdehundene! Normalt er hundene rare hjælpere for deres hyrde. Dog beskytter de deres flok overfor angribere – mennesker og dyr.
• Hyrden besvarer gerne eventuelle spørgsmål. Dog må man acceptere, hvis han går videre med sin flok.
• Heidschnuckerne er meget sky og de lader sig ikke berøre. De flygter straks, når fremmede kommer for tæt på. Efter en flugt er de så forskrækkede, at de ikke kan tage føde til sig længe efter.

Et møde med hyrden og hans flok kan arrangeres.
Kontaktperson VNP-flok i naturreservatet:
Stiftung Naturschutzpark Lüneburger Heide
Tlf: 0049 5198 987030 (fra Danmark)
05198 987030 (fra Tyskland)